Rating

Vad är Rating?

Rating är ett sätt att jämföra spelnivå mellan motståndare. Efter varje match läggs det till eller dras ifrån ratingpoäng. Vinst mot motståndare med högre rating ger fler ratingpoäng än vinst mot motståndare med lägre rating.

Varje ny spelare tilldelas en rating på mellan 1400 och 1600. Sedan justeras ratingen automatiskt och blir mer tillförlitlig ju fler matcher som rapporteras. Alla typer av matcher ger ratingpoäng, även vänskapsmatcher.

Utövar man olika sporter så får man en rating per sport.

Kvalificera för rating

För att en spelare ska få en rating så måste spelaren ha aktiverat sitt konto. Detta sker när spelaren loggar in första gånger. Rating tilldelas sedan efter det att första matchen, som är kvalificerad för rating, registreras. När en spelare tilldelas sin första rating så tilldelas ett värde på 1400 till 1600, beroende på exempelvis vilken division du är placerad i. Om spelare har hamnat på fel nivå så gör det inte så mycket det systemet anpassar sig automatiskt. Skulle du till exempel få en för låg rating så klättrar du snabbare när du vinner.

Ratingpoäng

När ett resultat rapporteras och är kvalificerad för rating så tilldelas båda motståndarna ratingpoäng. Oftast så får vinnaren nya ratingpoäng medans förloraren tappar ratingpoäng. En motståndare med hög rating förväntas vinna mot en motståndare med låg rating. Därför tilldelas en förväntad vinnare en låg ratingpoäng, medans en oväntad vinnare tilldelas en hög ratingpoäng.

För att ett resultat ska vara kvalificerat för rating så kan det inte vara Walk Over. Varje motståndare måste ha minst 1 spelare där kontot är aktiverat.

Hur mycket poäng man kan få för en match beror på 4 saker:

Förväntan (skillnad i rating)

Om resultatet är väntat så tilldelas låga ratingpoäng. Men om resultatet är oväntat så tilldelas höga ratingpoäng.

Matchtyp

En match i en ordnad tävling ger för motsvarande resultat högre ratingpoäng än i en vänskapsmatch. Normalt är det dubbla poängen det handlar om. Men vänskapsmatcher kan man däremot spela fler av på kortare tid.

Resultat

En vinst med t ex 3-0 ger mer än en vinst med 3-2. Halva ratingpoängen som tilldelas ges till vinnaren, resten delas beroende på resultat.

Tillförlitlighet

Det finns 3 nivåer av tillförlitlighet:

  • Låg tillförlitlighet

  • Viss tillförlitlighet

  • Hög tillförlitlighet

Har man spelat 1-4 matcher på 6 månader så har man låg tillförlitlighet. Har man spelat 5-8 matcher på 6 månader så har man viss tillförlitlighet. Och har man spelat över 8 matcher på 6 månader så har man hög tillförlitlighet.

Tillförlitligheten finns av två anledningar. Den ena anledningen är för att andra spelare ska kunna se att den nivå man ser kanske inte är helt trovärdig än. Den andra anledningen är för att en spelare med låg eller viss tillförlitlighet, har större tyngd än en spelare med hög tillförlitlighet. Med tyngd innebär då att om spelaren vinner så tilldelas en högre ratingpoäng. Om spelaren förlorar så tilldelas en lägre ratingpoäng. Detta görs för att spelaren snabbare ska komma till sin rätta nivå när spelaren precis har börjat spela eller kommer tillbaka efter skada eller liknande. Efter varje spelad match så ökar tillförlitligheten.

Lag och rating

Lag har ingen egen rating utan bygger enbart lagmedlemmarnas rating. Dom två bästa spelarna i laget, oavsett ordinarie eller reserv, utgör lagets rating. Ratingen blir medelvärdet mellan dessa två. Förändras ratingen för dessa två eller om någon annan spelare får högre rating så ändras också lagets rating.

Har laget enbart en spelare så är det den spelaren som själv utgör lagets rating. Om laget inte innehåller något spelare så har laget därför inte heller någon rating. Detta innebär att inga ratingpoäng delas ut alls i en match där något lag saknas spelare.

Efter en match mellan två lag så räknas ratingpoängen ut genom att jämföra varje spelares egna rating och tillförlitlighet, med motståndarlagets rating.

När uppdateras ratingen?

Ratingen uppdateras med ett intervall om 15 minuter. Så det kan ta allt ifrån någon minut och ibland längre än 15 minuter om det är hög belastning.

Last updated