Version 23.04

Hantera antal möten per division

Från och med denna version så kan man ange antal möten per division. Det går alltså exempelvis att ha enbart 1 möte i Division 1, men 2 möten i Division 2.

I divisionslistan så har det dykt upp en ny rubrik, Antal möten. Denna visar helt enkelt hur många gånger spelare eller lag ska mötas.

För att hantera divisionen så klickar man på kugghjulet, vilket öppnar ett dialogfönster.

Anpassat namn

Ange om du vill att divisionen ska heta något speciellt. Lämna tomt om du vill att det ska heta t ex "Division 1".

Förälder

Visas enbart om du slagit på Pyramidgruppspel. Välj vilken förälder som aktuell division ska ha. Exempelvis om du har 3 divisioner så kanske du vill att både Division 2 och 3 ska ha Division 1 som förälder. Spelare som då går upp från Division 3 går direkt upp till Division 1.

Antal upp

Anger hur många spelare ska gå upp från denna division. Visas bland annat som ett grönt streck i spelarnas tabeller.

Antal ner

Anger hur många spelare ska åka ner från denna division. Visas bland annat som ett rött streck i spelarnas tabeller.

Antal möten

Anger hur många gånger spelarna eller lagen ska mötas i denna division.

Normalvärden

Dessa fält har du kunnat hitta tidigare i menyn Inställningar. Men vi har gjort det lite tydligare att det är normalvärden det handlar om. Alltså inte något som ger några förändringar direkt, utan används senare.

Exempelvis så händer inget i någon division om du ändrar Antal upp i Inställningar. Men däremot så när du skapar en ny division, så används det värdet som ett normalvärde i hur många som ska gå upp i den divisionen. Detta kan självklart ändras efter att divisionen har skapats.

Last updated