Version 19.05.2

  • Jämnare fördelning av banor och tider

  • Generera spelschema endast för vissa divisioner

Jämnare fördelning av banor och tider

Algoritmen för att generera spelschema har uppdaterats så att banorna fördelas över dom tävlande på ett jämnare sätt. Läs mer under Generera spelschema.

Generera spelschema endast för vissa divisioner

Det går nu att välja att generera spelschema endast för vissa divisioner. Detta kan man vilja göra till exempel om antalet tävlande har förändrats eller om man av någon anledning inte kan generera ett spelschema för en viss division. Läs mer under Generera spelschema.

Last updated