Poängsystem

Det finns för närvarande det 3 olika typer av poängsystem "Lista", "Lista med totalpoäng" samt "Relativ totalpoäng". För varje poängsystem finns det sedan ytterligare alternativ som gör att det går att få fram många olika varianter av poängsystem. Vilket man använder beror på hur man föredrar att poäng fördelas vid olika resultat.

För "Lista" och "Lista med totalpoäng" finns det två nivåer av resultat. "Huvudresultat" och "Delresultat". Detta kan till exempel motsvara set och game inom racketsport. Men det kan även vara så att huvudresultat motsvarar antalet vinster och delresultat antal vunna set, om upplägget är sådant att varje resultat består av flera spelade matcher.

Totalpoäng

Väljer man "Lista med totalpoäng" eller "Relativ totalpoäng" så betyder det att alla resultat ska fyllas på upp till totalpoängen. Så har du till exempel angett 10 totalpoäng och resultatet du ange endast ger 4-2 i poäng så fattas det 4 poäng för att summan av alla poäng ska bli 10. Då fyller systemet på med 4 poäng som delas lika. Slutpoängen blir alltså 6-4 i detta fall. Skulle ditt resultat ge mer än 10 poäng så tas inga poäng bort.

Resultathantering

Du kan välja att hantera dina resultat på två sätt. "Förenklad" och "Avancerad". I dom flesta fall så är det bäst att använda sig av den förenklade hanteringen. Detta innebär bland annat att om du skapar ett resultat 3-1 med poäng 5-2, så skapar systemet det spegelvända resultatet 1-3 med poäng 2-5. Har du behov att ändra namn på menyerna eller få till en väldigt specifik sortering så kan du behöva använda dig av den avancerade hanteringen.

Utöver detta så kan man välja hur man vill att totalpoängen ska räknas ut. Endast med poäng från huvudresultatet, endast med poäng från delresultat eller båda. Detta ställer man in med den blå knappen "Hantera resultat".

Hantera resultat

Hur slutpoängen räknas ut beror på hur man har ställt in att poängen ska summeras. Man kan välja på följande:

  • Huvudresultat

  • Delresultat

  • Båda

Väljer du "Huvudresultat" så summeras bara poängen från huvudresultaten. Väljer man "Delresultat" så summeras endast poängen från delresultaten. Undantaget är WO (walk over) eller NS (no show). Då räknas poängen alltid från huvudresultatet. Vid det sista alternativet summeras både poäng från huvudresultatet och delresultatet.

För att lägga till ett nytt resultat i resultatlistan så klickar man på plus-tecknet uppe till höger. Man hamnar då samtidigt i editera-läge vilket er samma som att trycka på pennan.

Kolumnen "Status" säger om resultatet är aktivt eller inte, alltså om det ska visas för användaren. "Resultat" och "Poäng" anger resultatet som ska anges och vad detta ger i poäng (beroende på hur du ställt in "Summera poäng från"). Vid "Gruppera" kan man ange en text för ett antal resultat för att gruppera dem. Detta kan till exempel vara mindre vanliga resultat eller ofullständiga resultat.

För att ändra sorteringen på resultaten så kan du antingen klicka på knapparna med pil upp eller pil ner. Alternativt om så kan du dra och släppa resultatet med dubbelpilen längst till vänster.

Exempel

Anta att vi har angett följande resultat och poäng i systemet som vi sedan använder i exemplen nedan.

Inställning huvudresultat:

Huvudresultat

Poäng

2-0

3-1

2-1

3-2

1-1

2-2

På samma sätt kan man ange delresultat, exempelvis game, och tillhörande poäng.

Inställning delresultat:

Delresultat

Poäng

6-0

2-0

6-1

2-0

6-2

2-0

6-3

2-0

6-4

2-0

Hur slutpoängen sedan räknas ut beror som tidigare nämnt på hur man har ställt in att poängen ska summeras. Man kan välja på följande:

  • Huvudresultat

  • Delresultat

  • Båda

Lista

Om man väljer "Lista" så sätter man upp ett antal fasta resultat som spelarna kan välja mellan. Varje enskilt resultat anger man hur mycket det ska ge i poäng.

Slutpoäng vid "Summera poäng från Huvudresultat":

Resultat

Slutpoäng

Förklaring

2-1 (6-4, 6-2, 3-6)

3-2

Huvudresultat 2-1 ger poäng 3-2.

2-0 (6-1, 6-2)

3-1

Huvudresultat 2-0 ger poäng 3-1.

Slutpoäng vid "Summera poäng från Delresultat":

Resultat

Slutpoäng

Förklaring

2-1 (6-4, 6-2, 3-6)

4-2

Delresultat 6-4 ger poäng 2-0, delresultat 6-2 ger poäng 2-0 och delresultat 3-6 ger 0-2 i poäng.

2-0 (6-1, 6-2)

4-0

Delresultat 6-1 ger poäng 2-0 och delresultat 6-2 ger poäng 2-0.

Slutpoäng vid "Summera poäng från Båda":

Resultat

Slutpoäng

Förklaring

2-1 (6-4, 6-2, 3-6)

7-4

Huvudresultat 2-1 ger poäng 3-2. Delresultat 6-4 ger poäng 2-0, delresultat 6-2 ger poäng 2-0 och delresultat 3-6 ger 0-2 i poäng.

2-0 (6-1, 6-2)

7-1

Huvudresultat 2-0 ger poäng 3-1. Delresultat 6-1 ger poäng 2-0 och delresultat 6-2 ger poäng 2-0.

Lista med totalpoäng

Detta alternativ fungerar som en förlängning på en vanlig lista som du kan läsa om ovan, men man anger också en totalpoäng. Blir summan av poängen mindre än totalpoängen så delar spelarna eller lagen på resterande poäng upp till totalpoängen. Med samma system så går det att få väldigt många olika alternativ beroende på hur man ställer in både poäng och totalpoäng. Nedan följer några exempel för att förstå principen.

Anta i exemplen nedan att totalpoängen är 6 poäng.

Slutpoäng vid "Summera poäng från Huvudresultat":

Resultat

Slutpoäng

Förklaring

2-1 (6-4, 6-2, 3-6)

3.5-2.5

Huvudresultat 2-1 ger poäng 3-2. Det finns då 1 poäng över som delas mellan spelarna eller lagen.

2-0 (6-1, 6-2)

4-2

Huvudresultat 2-0 ger poäng 3-1. Det finns då 2 poäng över som delas mellan spelarna eller lagen.

Slutpoäng vid "Summera poäng från Delresultat":

Resultat

Slutpoäng

Förklaring

2-1 (6-4, 6-2, 3-6)

4-2

Delresultat 6-4 ger poäng 2-0, delresultat 6-2 ger poäng 2-0 och delresultat 3-6 ger 0-2 i poäng. Inga poäng finns över att dela.

2-0 (6-1, 6-2)

5-1

Delresultat 6-1 ger poäng 2-0 och delresultat 6-2 ger poäng 2-0. Det finns 2 poäng över som delas mellan spelarna eller lagen.

Slutpoäng vid "Summera poäng från Båda":

Resultat

Slutpoäng

Förklaring

2-1 (6-4, 6-2, 3-6)

7-4

Huvudresultat 2-1 ger poäng 3-2. Delresultat 6-4 ger poäng 2-0, delresultat 6-2 ger poäng 2-0 och delresultat 3-6 ger 0-2 i poäng. Inga poäng finns över att dela.

2-0 (6-1, 6-2)

7-1

Huvudresultat 2-0 ger poäng 3-1. Delresultat 6-1 ger poäng 2-0 och delresultat 6-2 ger poäng 2-0. Inga poäng finns över att dela.

Relativ totalpoäng

För detta alternativ finns det bara en nivå. Till skillnad mot listorna så behöver man här inte sätta upp något fördefinierad resultatlista för att ange vilka poäng som ska delas ut vid varje resultat. Här väljer man resultatet för spelare eller lag 1 och sedan resultatet för spelare eller lag 2. Detta alternativ lämpar sig därför för spel där det kan bli väldigt många olika resultat.

Poängen räknas ut genom att systemet tittar på hur stor del som har vunnits relativt sett till det totala resultatet. Sedan får dom tävlande dela totalpoängen beroende på motsvarande resultatet.

Exempel:

Anta att vi har angett totalpoängen till att vara 10 poäng.

Resultat

Slutpoäng

Hjälpformel

6-4

6-4

(6/10) * 10 mot (4/10) * 10

11-6

6.5-3.5

(11/17) * 10 mot (6/17) * 10

5-3

6.25-3.75

(5/8) * 10 mot (3/8) * 10

Last updated