Bokningsmetoder

Vid val av bokningsmetod så väljer man på vilket sätt spelare ska kunna boka om matchtiderna själva. Detta förutsätter att man först tillåter ombokningar genom Inställningar / Behörigheter / Ändra bokade matcher.

Om spelarna ska kunna boka om sina matchtider själva så finns det två val. Fritt val eller Lediga tider.

Bokningsmetod

Med Fritt val så kan spelarna boka om matchtiden med hjälp av en kalender där dom kan välja valfri dag och tid. Detta förutsätter att spelarna också bokar om tiden i aktuellt bokningssystem.

Om man väljer Lediga tider så kan spelarna enbart välja från en lista eller "pool" med lediga tider. Dessa tider är förbokade i bokningssystemet och skapade av administratören som extratider i systemet. Om en spelare ändrar speltid, så blir den tidigare tiden tillgänglig för övriga deltagare att välja.

Frigör lediga tider

Principen är att dessa lediga tider finns bokade i bokningssystemet för tävlingen. Men om sen bokningstiden närmar sig och ingen har bokat tiden, så vill man förmodligen att tiden ska släppas fri till allmänheten, så att någon annan kan boka den istället.

Frigör timmar före

Här ställer man in hur många timmar före bokningstiden som man vill att den lediga tiden tas bort så att spelarna inte längre kan välja den tiden.

Åtgärd

När då en ledig tid tas bort från systemet, så kan man välja att dessutom göra en annan åtgärd. Det som går att välja på i nuläget är Gör inget, Skicka mejl eller Avboka i Matchi.

Väljer man Skicka mejl så skickas ett mejl till en angiven adress så snart som tider tas bort. Detta är en signal att man manuellt kan avboka tiden i sitt bokningssystem så att någon annan kan boka tiden.

Om man har Matchi som bokningssystem så kan man dessutom ange Avboka i Matchi. Anger man detta så avbokas tiderna automatiskt i Matchi genom en integration. På dettas sätt kan man boka upp många extratider till ligan, utan att vara orolig för att tiderna inte ska utnyttjas. OBS. Detta alternativ kräver konfiguration och beta-testas just nu av några utvalda klubbar.

Skapa lediga tider

Det går att skapa lediga tider på samma sätt som dom vanliga bokade matcherna. Antingen genom att systemet genererar hela bokningsschemat, eller så lägger man upp dem manuellt. Observera att för att skapa lediga tider så måste man ha valt bokningsmetod Lediga tider.

Generera lediga tider automatiskt

När man genererar sina bokningar för spelschemat så kan man antingen bara ange några tider extra för att få ett överflöd av tider. Eller så kan man med fördel reservera tiden till Ingen division för att ha mer kontroll på exakt vilka tider som blir extra lediga tider.

Lägg till lediga tider manuellt

Du kan även innan eller under omgången pågår lägga till lediga tider manuellt genom Lägg till bokning. Markera då att det gäller en ledig tid så ange man sen endast datum och plats.

Ledigställa bokad match

Om du vill ledigställa en bokad match så att det blir en ledig tid så klickar du dig först fram till Bokade matcher. Sedan markerar du dom bokade matcher som du vill ledigställa och väljer sen Funktioner / Ledigställ markerade.

Visa lediga tider

Under Lediga tider ser man alla kommande lediga tider som spelarna har att välja bland. Man kan här även ta bort en ledig tid. Observera att om du tar bort en ledig tid manuellt så triggar detta ingen åtgärd. Det skickas alltså inget mejl eller avbokas automatiskt i bokningssystemet.

Last updated