Version 24.04

Spelnivå 1-10

Vi har infört ett nytt begrepp Spelnivå, för att enklare kunna kommunicera vilken spelnivå någon håller vid exempelvis tävlingar.

Se samtliga nivåer här:

Förbättrad laghantering vid ansökning

Vi har ändrat hur man lägger till medlemmar i ett lag vid lagansökan för enklare hantering. Redan i ansökan kan man nu välja ordinarie eller reserv.

Dessutom så anger man nu ett nytt fält Uppskattad spelnivå enligt ovan.

Inställningar för ansökan

Nu är det möjligt att anpassa hur ansökningsprocessen fungerar. Tidigare var det endast möjligt med ett internt ansökningsformulär. Men nu har vi introducerat flexibiliteten att istället använda en extern länk eller till och med avstå från ansökan helt och hållet. På så sätt kan du anpassa ansökningsprocessen efter dina behov och önskemål.

Ny funktion: Anpassade fält

Vår nya funktion för anpassade fält ger er flexibiliteten att organisera och hantera era spelare och lag på ett skräddarsytt sätt. Det kan vara om spelare är högerhänta eller vänterhänta. Om dom har betalat den senaste tävlingen. Du bestämmer själv.

Det finns fyra olika typer av fält man kan lägga till:

  • Text

  • Lista (en lista där du väljer innehållet)

  • Ja/Nej (en listan med fasta värden ja eller nej)

  • Betalning (ett anpassat fält för betalningar)

Du kan även ange om alla dina ligor ska ta del av fälten, eller enbart vissa.

Hantera kolumner med Tabellinställningar

En ny funktion har lagts till för lag- och spelartabeller. Det är möjligheten att välja vilka kolumner som ska visas. Även dom egna kolumnerna från Anpassade fält.

E-postlista för lag

Tidigare har man enbart kunna skapa en e-postlista från spelartabellen. Nu finns det även möjlighet att göra det från lagtabellen.

Förbättrad filtrering i tabeller

Sökningen har gjort effektivare och det går nu att söka på "tomma fält" eller "inte tomma fält". Även dom anpassade fälten går att inkludera i sökningen.

Tidigare när du filtrerade i lag- och spelartabellen så behövde du göra om sökningen efter att du klickar på exempelvis en spelare. Nu kommer tabellen ihåg filtreringen så att du inte behöver göra om detta för varje spelare.

Fler språk!

Vi har lagt till stöd för Spanska och Italienska i systemet på spelarsidan.

Last updated