Version 23.07

Ange exakta deltagare i en match

Om ett lag har fler spelare i laget än vad som behövs för att utföra en match, så kan man nu välja vilka spelare som utförde matchen. Laget kan exempelvis ha reserver som hoppar in enstaka matcher. Eller så rullar man runt på flera spelare för att lättare få ihop matcherna.

Tidigare så blev det så att när man registrerade ett resultat så blev samtliga spelare i laget deltagare i matcherna. Detta innebar att spelarna som inte deltog i matchen ändå fick ta del av både statistik och förändrad rating.

Så det som är nytt ny är alltså att man kan välja vilka spelare som ska spela eller har spelat matchen. När matchen bokas så kan man redan då ange vilka spelare som ska spela matchen. Vet man det andra lagets uppställning så kan man även ändra detta. Men annars kan även det andra laget gå in senare och ändra sin uppställning. Att ändra enbart deltagare i en bokning genererar inte någon bokningsuppdatering via mejl. Däremot så fungerar det som vanligt så att om du ändrar något i själva bokningen så skickas mejl ut. Om administratören har angett att så ska ske vill säga. Dessa mejl skickas fortfarande till alla i laget, även till dom som inte ska spela.

När en match skapas från början så anges alla ordinarie som deltagare i matchen. Är man fler ordinarie i laget än vad som behövs för att utföra en match så behöver man välja bort den som inte ska spela. Gör man inte detta så räknas det som att alla har spelat matchen (trots att det kanske inte är möjligt).

Det som däremot är en skillnad mot tidigare är att reserver aldrig blir valda som deltagare om man inte aktivt talar om att en reserv ska spela.

Man måste inte ange deltagare redan när man bokar. Det går även att enbart ange deltagare när man registrerar resultatet. Men beroende på vem som regisitrerar så kan det vara svårt att veta exakta deltagare i motståndarlaget. Då är det lättare om alla själva anger detta innan match.

Om man skulle registrera ett resultat med fel deltagare och vill ändra, så måste man radera resultatet och registrera det på nytt.

Förbättringar

Vi har varit lite försiktiga att göra för mycket med denna funktion just nu. Vi tänker att det är bättre att börja lite försiktigt och se hur det används och senare göra förbättringar. Detta är några saker som vi medvetet lämnat till senare:

Kan inte ange deltagare vid bokning om behörighet saknas

Om ligans administratör inte har gett behörighet till att ändra bokningar så kan man inte heller i förväg ange deltagare, då detta görs på bokningssidan. Däremot så kan man senare ange deltagare när resultatet registreras.

Administratörer kan inte ange deltagare

Vi har avvaktat med möjligheten för administratören att hantera deltagare i enskilda matcher. Vi prioriterar att få ut en första version tidigt. Det är trots allt så att om varken spelare eller administratör bryr sig om detta med att hantera deltagare, så fungerar det ändå så som det har fungerat hittills. Förutom förändringen att reserver måste aktivt anges att dom ska spela en match.

Last updated