Prenumeration

Det kostar ingenting att skapa en liga. Samtliga funktioner finns tillgängliga och det är inkluderat 50 resultat som kan registreras utan kostnad eller att ange betaluppgifter. Efter 50 registrerade resultat så måste man starta en prenumeration för att kunna registrera ytterligare resultat. En prenumeration har ett grundpris på 39 kr per månad. I detta ingår 26 resultat att registrera. Allt utöver detta kostar 1.50 kr per registrerat resultat.

Samtliga priser i texten är i SEK och exklusive moms. Andra domäner kan ha andra valutor, men kostnaderna är likvärdiga.

Exempelvis om det registreras 16 resultat under en månad så kostar det 39 kr (16 * 1.50 = 24 => 39). Om det nästa månad registreras 30 resultat så kostar det 45 kr (30 * 1.50 = 45).

Prenumerationen betalas automatiskt månadsvis med kort och kan sägas upp när som helst, men avslutas vid periodens slut. Om du till exempel startar en prenumeration den 4 Mars och avslutar den 18 Mars, så fortlöper prenumerationen till den 4 April. Prenumeration och betalning hanteras av den välkända aktören Stripe.

Om det inte finns möjlighet att använda betalkort så går det även att förskottsbetala via faktura. Beloppet dras då istället månadsvis från det förbetalda saldot.

Prenumerationen gäller per "klubb" och månadsvis. Varje liga tillhör en klubb och en klubb kan ses som en hållare för en samling ligor, en eller flera. Så om du registrerar ett resultat i en liga och ett annat resultat i en annan liga, så räknas det som två registrerade resultat i klubben.

Varje gång du registrerar ett resultat så räknas det som en registrering, även om du senare raderar resultatet. Däremot så räknas inte samma registrering igen om du registrerar resultatet på nytt. Detta gäller så länge som matchens ID är densamma. Skulle du alltså ändra i uppställningen på något sätt så att matcherna får ett nytt ID så räknas det som en ny match, även om motståndarna skulle vara samma som tidigare.

Enbart klubbadministratörer kan komma åt klubbuppgifter samt hantera prenumerationen. Det finns även ligaadministratörer, men med den behörigheten kommer man inte åt att hantera klubbuppgifter samt prenumeration.

Last updated